RAL PUBLIKÁCIE

Ktoré farby považujú ľudia za exotické, ktoré za farby luxusu a ktoré farby vyjadrujú emócie? Na tieto otázky dáva odpoveď na 864 stranách a pomocou viac ako 20 000 zobrazení SLOVNÍK FARIEB, ktorý priradzuje 360 prídavných mien k 1625 farbám obsiahnutým v RAL DESIGN systéme.

Publikácia COLOUR FEELING predstavuje vybrané odtiene a kombinácie farieb, ktoré budú módne na priemyselných výrobkoch a v architekture v budúcich rokoch. Zahŕňa štyri nové farebné skupiny farieb s inšpiratívnym zobrazením trendov.

FARBY PRE ZDRAVOTNÍCTVO A PEČOVATEĽSKÉ SLUŽBY – výsledok vedeckého výzkumu objasňuje, ktoré odtiene sú vnímané ako “zdravé”, “povzbudzujúce”, priateľské k starobe, atd. Publikácia pracuje so 120 farebnými odtieňmi.

COLOUR MASTER – úplne nová publikácia pre zachádzanie s farbami určená predovšetkým pre projektantov, architektov a umelcov, ale i dalších kreatívnych ľudí, ktorí radi experimentujú s farbami.

FARBY PRE HOTELY – manuál pre plánovanie interiérov hotelov a iných ubytovacích zariadení. Na príprave tejto jedinečnej a na vedeckých poznatkoch založenej knihy sa podieľal tím autorov. Ako kreatívny báza boli použité farby z palety RAL DESIGN.