VZORKOVNIK RAL INDIVIDUAL

RAL INDIVIDUAL umožňuje použiť logo vašej firmy, zvolený reklamný text, alebo iné údaje pre potlač čelnej, alebo zadnej strany vzorkovnikov RAL EFFECT, RAL CLASSIC a RAL DESIGN.
To robí zo vzorkovnikov účinný propagačný nástroj, pretože prezentuje nielen dobré meno vašej spoločnosti, ale zároveň môžu slúžiť k orientácii zákazníkov v palete farieb používaných vo vašich výrobkoch.